T   06 - 51 50 69 96
E   info@glmvansoestarchitect.nl

Ons bureau is actief op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en restauratie. Elke nieuwe ontwerpopgave wordt enthousiast aangepakt, met een gezonde drang naar vernieuwing op architectonisch gebied. Aandacht voor architectonische en bouwtechnische kwaliteit heeft een hoge prioriteit, waarbij de realiteit niet uit het oog wordt verloren. De reeds ontwikkelde en gerealiseerde plannen, kenmerken zich door rationele oplossingen met een hoge mate van inventiviteit, waarbij de mens en het menselijk handelen centraal staan.

Wij zijn een regionaal werkend bureau, waarbij globaal de regio zich uitstrekt over Zuid Nederland met een accent op 's-Hertogenbosch. Incidenteel worden opdrachten vervuld buiten deze regio in noord en midden Nederland.

De omvang van het bureau is de kracht van het bureau. We zijn een horizontale organisatie bestaand uit een hoogopgeleide personeelsbezetting met zowel intern als extern korte lijnen. De nauwe betrokkenheid bij de verschillende projecten zorgt voor een binding die ons stimuleert om producten van een hoogwaardige kwaliteit te leveren. We zijn geen ´tekenfabriek´, ieder project is bijzonder. Onze vederlichte organisatie is in staat om zich flexibel op te stellen en klantgericht te werken.